Kalender

oktober 2016
MDWDVZZ
«dec  
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

Baoske is weer bezig

Baoske is weer bezig!

 

Rooi gaat  een ambtelijke samenwerking met de zes Meierij gemeenten aan. Ideetje van onze burgemeester om daar maar aan mee te doen. Vier van deze gemeenten gaan nu het ambtelijk apparaat samenvoegen. Dat wordt dus straks een fusie. Het kabinet heeft gezegd dat de gemeenten opgeschaald moeten worden. Samenvoegen van gemeenten wanneer het moet ok. Ik denk ook dat het moet. De vraag is dan met wie. Dan kies ik voor de A50 zone. Daar gebeurt het economisch. Daar wordt het verdiend. Zeker ook wanneer straks de weg langs de Zuid Willemsvaart wordt verdubbeld. Verder is Brainport van belang.  Airport Eindhoven ,TU,uitstekende verbindingen,hightech bedrijven. Dat betekent dus Son of Veghel. Son heeft Peter Maas mooi weg gemanoevreerd na mijn gezellige bieravond in het Leeuwke met de Sonse raad. Een stoelendans met Hans Gaillard zag hij waarschijnlijk niet zo zitten.  Het ambtelijk apparaat is natuurlijk bang om te worden overruled door Veghel. De bazen in de ambtenarij van Veghel zijn hoger ingeschaald. Dat is voor de Rooise  burger niet van belang.  Politiek is er mijns inziens in de Veghelse gemeenteraad veel meer te halen dan in een gemeente met twee min of meergelijkwaardige kernen. Dat blijft een getouwtrek. Zeker met Schijndel dat van oudsher een industriedorp was met een gepolariseerde politieke cultuur . Samenvoegen met een grotere gemeente maakt een ambtelijke  reorganisatie gemakkelijker en minder kostbaar.  Dat is voor de burgers veel goedkoper.  Voor wie aan de stoelendans meedoet, het ambtelijk apparaat en burgemeesters,is Veghel wel bedreigend.  Daar zijn  ze hoger ingeschaald. Als burger kun je via de gemeenteraad in een grotere gemeente m.i. net zo goed  je invloed uitoefenen als nu. Ik zie dat ook in Veghel. Door die gemeente wordt  flink in de kerkdorpen geïnvesteerd,wanneer ik kijk naar Eerde,Zijtaart,Keldonk en Erp. Ben speciaal om die reden daar door gefietst van de zomer. Daar wordt meer gebouwd dan in de Rooise kerkdorpen. Politiek is er bij een grotere gemeente meer te  halen omdat er gewoon meer geld is. Veghel verdient het lettterlijk,wanneer we naar de bedrijfsontwikkelingen kijken. Een economische boomtown.  Ons  college heeft maar een slap handje wanneer ze de sociaal economische belangen van Rooi moeten bepleiten. Eerst is met dat verhaal van de Kamer van Koophandel (ruimteplanner) de ontwikkeling jaren tegen gehoudenen. Nu zit het college weer te zieken over de kantoren op de Kampen. Ze moesten zich schamen. Daar werken een boel mensen. Geen milieuoverlast en schone werkgelegenheid in die kantoren. Wat mij betreft kan het hele clubje  met pensioen. Met uitzondering van wethouder  Jeanne Hendriks. Dat is nog wel een stevige politieke  tante. Die blaas je niet om. Ik mag haar wel. In  Nijnsel wil het college pas nieuwe bedrijfsontwikkelingen langs de A50 wanneer eerst het voormalige  terrein van oliehandel Pulles is ontwikkeld. Daar verdient de gemeente echter niks aan.  Nu hoor ik al weer andere bezwaren. Het college wil niet,durft niet en is denk ik  bang voor hun eigen hachje wanneer ze op het provinciehuis ook maar een milimeter van de bestaande stramienen moeten afwijken om het Rooise belang te bepleiten. Ze falen volledig op economisch terrein,ze zijn gewoon te laf om de belangen van Rooi te verdedigen. Zoeken hun eigen heil in duizend en een vertragingsprocedures (rapport Ruimteplanner) en wat geleuter over toeristische ontwikkelingen,om maar vooral niks te hoeven doen. Alleen de Huwa  en de kantoren  op de Rooise Zoom langs A50 bieden al meer werkgelegenheid in 2 jaar  tijd dan de hele toeristische bedrijfstak in Rooi tot nu  toe. Laat het college eerst maar eens de toeristenbelasting innen. Die wordt al jaren niet betaald heb ik vernomen. Thuis praatjes zat maar in Den Bosch met de pet in de hand en het hoofd naar beneden achter de grote jongens aan lopen. Dit college is op economisch gebied incompetent en ondeskundig. Hoe komt dat nou?  Mijn moeder zei altijd:je krijgt wat je bent. Ik vul haar aan:Rooi is kneuterig,het heeft kneuters in het college en ze kiezen voor de toekomst voor nog meer kneuterigheid als aanhangsel aan de lange noord –zuid sliert van Meierijgemeenten die in Haren begint en in Rooi eindigt. De collegeleden passen beter aan tafel bij de andere plattelandsgemeenten,dan met hun collega’s in Veghel,Uden en Son. Die wethouders en burgemeesters gaan er wel stevig tegen aan. In Rooi gaan we  liever lekker zeveren op een ander,in plaats van de handen uit de mouwen te steken. Zo gaat dat al eeuwen. Eerde is naar Veghel gegaan,Liempde naar Boxtel en Gemonde naar Sint-Michielsgestel. Wanneer dit college morgen met pensioen gaat wil ik ze graag voor de rest van hun leven van sigaren en jenever voorzien.

Geldgebrek:harder werken met minder mensen.

Belangrijk gereedschap?

Tegen een ambtenaar mag je best zeggen dat hij of zij  harder moet werken.

Vandaag las ik in het Eindhovens Dagblad weer een proefballon van het college van B&W.  De bibliotheek en het zwembad sluiten om de besparingsdoelstellingen te halen.  Sporken, mijn oude fractievoorzitter reageert dat alles bespreekbaar is.  Hij gaat blijkbaar nooit zwemmen,  koopt zelf zijn boeken of leest gewoon weinig.  In elk geval heeft  de CDA fractie na het vertrek van Kensdell en het wegsturen van mij, blijkbaar geen kritische mensen meer die het gevoel en het belang van de inwoners van Rooi een beetje kunnen inschatten.  Sluiten van de bibliotheek en het zwembad door de gemeente  is vergelijkbaar met bezuinigen op de brandweer door de brandweerauto te verkopen en de brandweerlieden in dienst te houden. Bezuinigen op het leger door de wapens (tanks) te verkopen.  Bezuinigen op de politie door het politiebureau te sluiten en de mensen door te betalen.  Bezuinigen doe je in de eerste plaats door harder te werken.  Met dezelfde mensen meer werk verzetten en functies die niet echt nodig zijn op te heffen.  Minder opperhoofden, minder adviseurs en minder beleidsmakers.  Minder schrijfwerk en minder vergaderen op het gemeentehuis.  Minder communicatie,  minder management, minder praatjes. Meer doen,  meer handjes in het plantsoen.  Meer mensen in de uitvoering.  Meer mensen inzetten voor dingen die de burgers echt nodig hebben. 

Wanneer het slecht gaat en er bezuinigd gaat worden,  mag je best tegen je personeel zeggen dat het er op aan komt.  Dat overbodige bezigheden ophouden en dat er meer gedaan moet worden in minder tijd.  Ook tegen een ambtenaar mag je zeggen dat hij of zij harder moet werken wanneer de gemeente financieel krap zit.  Mijn standpunt is dat er eerst binnen het ambtelijk apparaat bezuinigd  moet worden.  Niet in de uitvoerende werkzaamheden maar in het management,  de regelaars,  de vergaderingen,  de beleidsschrijvers.  Het gras moet echter gemaaid worden,  de straten onderhouden,  het huisvuil afgevoerd,  de bomen op tijd gesnoeid en de belasting opgehaald.   Bezuinigd mag er ook worden op de tientallen minimale subsidies aan verenigingen die aan besluitvorming meer kosten dan dat het voor de vereniging oplevert.  De inwoners mogen weten dat elke euro die ze van de gemeente krijgen misschien wel een veelvoud kost.

Een burgemeester en wethouders die dit verhaal niet snappen moeten maar eens een weekje op de vuilniswagen,  schoffelen in het plantsoen,  straten schoonmaken,  aan de kassa van het zwembad,  leerplicht controleren,  milieuovertredingen opsporen,  toeristenbelasting  innen, drugshandelaartjes achter de vodden zitten en hangplekken in de gaten houden.  Dan leren ze wat de inwoners echt nodig hebben en waar het in Rooi echt om gaat.

Nogmaals:Tegen een ambtenaar mag je best zeggen dat hij of zij harder moet werken.

Gemeenteraad 15 december 2011. Door draaien en verder graaien.

Baoske:Praatjes vullen geen gaatjes.

 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 december 2011, werd stevig gedebateerd over de Rooise Draad. Een dun boekje uit 2005 met 19 bladzijden,  een visie op de Rooise toekomst. Een beschrijving van sociale,culturele,ecnomische en historische aspecten van onze gemeente.  De basis voor  de gemeenteraad bij het maken van nieuw beleid.  Ik heb het  altijd bij me.  De visie in de Rooise Draad is beperkt,  belangrijke ontwikkelingen zijn over het hoofd gezien en er hebben zich intussen nieuwe ontwikkelingen voorgedaan (voltooiing A50,Brainport).  Een update is nodig. Waar het echt om ging is of  dat € 100.000,-  mag kosten.  Mijn antwoord is nee, zo ook Etienne Kensdell,  Tilly van den Tillaart en de CDA fractie:  in deze tijd geen geld uitgeven aan nog meer papier.  Een herziening kan ook door de raad zelf met beperkte ambtelijke steun. Nu ontaardt het in de zoveelste braspartij van dit college.  Onnodig, te duur en zijn doel voorbij schietend.  

 De portefeuillehouder (Peter Maas) had voortvarend al een hem bekende consultant benaderd.  Die deed de klus voor € 20.000,-,met daarnaast nog 1000 eigen ambtelijke uren:totaal ongeveer € 100.000,-.  De consultant,ook voortvarend, had een opzet gemaakt over de methode van aanpak.  In totaal 14 bladzijden bureaucratische en ambtelijke prietpraat,  wollige taal over werkgroepen, klankbordgroepen,ambtelijke inbreng van de verschillende afdelingen.  Kortom de aanpak van een apparatschik,een bureaucraat, een aanpak die elke creativiteit en visie bijvoorbaat de grond in boort.  Mijn voorspelling over het eindproduct:  een samenvatting van bestaand beleid,  een  conclusie dat het zo moet blijven en  vooral niet naar het provinciehuis gaan  met gedachten die daar niet welgevallig zijn. Verder dat samenwerking (fusie mag  je in dit stadium nog niet zeggen)  in noordelijke richting moet worden gezocht.  Met dit college in Rooi geen extra bedrijvigheid,  geen extra woningbouw,geen initiatieven om Rooi vooruit te helpen.  Potverteren tot de reserves op zijn,doordraaien en verder graaien.  

 De opzet van de consultant  was geheel op offertebasis,zo legde de portefeuillehouder uit.  De toonzetting eerder in de commissie was dat hij er met goed fatsoen niet meer onderuit kon (gelukkig is de raad daar  intussen aan gewend).   Hoe dan ook,  we zien in het gemeentehuis een stroom van oud-ambtenbaren en oudbestuurders die op kosten van de Rooise burgers tegen vette uurtarieven schrijven en zeggen waar het college niet capabel voor is of wat het  niet wil zeggen  om het eigen politieke kruit droog te houden.  Zonder directe steun van het college en de ambtelijke top komen deze urenridders niet aan de bak. Etienne Kensdell zat er  m.i. dan ook niet ver naast  met de aanduiding vriendjespolitiek.  Gelukkig  moest  de portefeuillehouder  met spoed ergens anders zijn. Het einddebat bleef hem zo bespaard.  De jas van de gezaghebbende  burgervader hing toen al aan de kapstok,  de toon  was al een halve octaaf hoger en het spreektempo weer dat van de (gepromoveerde) Deurnese wethouder.  Gebruikelijke was ook  het buiten de begroting om budget vragen aan de raad.   Je raakt er aan gewend.  Gelukkig voor de portefeuillehouder boog de VVD weer onvoorwaardelijk.   Freek Glorius, je bent zonder meer geschikt als burgemeester, mocht je bestuurlijke ambities hebben. 

Ik heb in de raadsvergadering maar aangeboden om de klus voor niks te doen. Een  betere en actievere tijdsbesteding voor het traktement als raadslid dan het passief bijwonen van al die themabijeenkomsten. Een serieus antwoord heb ik daar op  niet verwacht en uiteraard ook niet gekregen. Jammer is dat de burgemeester,die een gezaghebbende positie past boven de politieke partijen, als portefeuillehouder met een zeer verdeelde raad met  dit project aan de gang moet.  Als raadslid kom je daardoor in een vervelende positie. Een portefeuillehouder die niet uit de politieke partijen afkomstig is,  doet dit bij uitstek politiek getinte project.  Het zou beter zijn dat een ander collegelid deze taak overneemt.

Gemeenteraad 7 juli 2011,CDA Rooi toont solidariteit!

Op 7 juli 2011 werd in de gemeenteraad  de “Kadernota 2012″behandeld,samen met de het “Voorstel over het traject ombuigingen”en het voorstel voor de “Nota reserves en voorzieningen”. De vergadering stond in het teken van noodzakelijke bezuinigingen. Rooi komt immers net als veel andere gemeenten financieel in de knel.

Door Etienne Kensdell,zelfstandig raadslid en voorheen lid van de CDA fractie (aan de linkerzijde),werd een motie ingediend om kwetsbare groepen in de Rooise samenleving te ontzien,weerbaarder te maken en te stimuleren. Jan Verhagen en ik hebben in de CDA-fractie voorgesteld om deze motie te steunen. Vanzelfsprekend zonder enige discussie,heeft de hele fractie zich hier achter gesteld. Het CDA is en blijft solidair met de zwakken in de samenleving. De andere partijen VVD,DGS,BVT en tot mijn verbazing zelfs de fractie PvdA/Hart,stemden resoluut tegen. Ik denk dan:het wordt tijd dat de SP in Rooi meedoet met de verkiezingen. Ze zijn me eigenlijk te links maar ze gaanwel zonder voorbehoud voor de zwakkeren in de samenleving.

 Peter Verkuijlen

Dorpspomp vernieuwd,feestelijke functietest vrijdag 24 juni 2011.

"Jeanne,hij doet het".

Tappunt van Rooise gezelligheid.

De Rooise dorpspomp bij de Paulus Gasthuisjes is volledig gerestaureerd. Om te kijken of het de moeite waard is geweest zal vrijdag 24 juni a.s. de pomp geen water maar koel helder bier geven. Door de smid is hiervoor op handige wijze een voorziening aangebracht. Zo kan de pomp ook bij feestelijke gelegenheden worden gebruikt. Om te testen of het systeem werkt zal vrijdag bij de feestelijke opening een fustje bier op de pomp worden aangesloten. Het is me toegestaan om met technische ondersteuning van Wijnand Coolen,uitbater van Cafe het Dommeltje, dit fustje bier leeg te tappen. Van het resultaat kunnen ook de lezers van deze site genieten vrijdag 24 juni om 16.00 uur. U wordt dan een Roois pompbiertje aangereikt. 

Verhoging pensioenleeftijd,dan verhuizen naar Griekenland!

Voorlopig schijnt de zon voor niets.

Incourant onroerend goed.

Een lastige keuze voor minister De Jager. Wat doe je als bankier wanneer een goede vriend van je  in  financiele problemen raakt. Met 110 miljard euro waren de Grieken een half jaar geholpen. Nu moet er weer geld op het kleed komen. Wanneer het land failliet gaat kost ons dat geld,veel geld. Wanneer we nu weer opnieuw crediet geven kunnen ze tot september vooruit. Daarna is het weer net zo twijfelachtig of dit geld wordt terugbetaald,dan nu. Een grote kans van niet dus. Ik vergelijk het maar met IJsland. Daar wordt door handige politici een referendum georganiseerd over het wel of niet aflossen van schulden aan Nederland en Engeland. De uitkomst laat zich raden:NEE. Gezien de politieke onrust in Griekenland zie ik ze daar geen ja zeggen wanneer dit wordt voorgelegd. Het wel of niet terugbetalen van een schuld van € 10000,- tot € 15000,- per inwoner vanwege leningen die zijn aangegaan door een regering die zwaar onder druk van de EU staat? Een bal voor open doel voor politiek opportunisme.

De Jager denkt de zwarte Piet handig naar de banken en pensioenfondsen te spelen. De overheid geeft alleen geld wanneer die ook meedoen. Wat mij betreft nooit en te nimmer. Hier wordt de pensioenleeftijd met 2 jaar verhoogd naar 67 jaar. De Grieken gaan gemiddeld met 53 jaar in de zon zitten. Geen Nederlands pensioengeld naar de Grieken dus. Laat ze maar aan het werk gaan. Voor deelname van de banken geldt hetzelfde . Wanneer de Grieken hun leningen niet terugbetalen komt dat ten laste van de spaarders in Nederland. Of de geldpers wordt in werking gezet met als gevolg waardevermindering van de euro. Dan gaat het indirect ten koste van opgebouwde pensioentegoeden.

De Grieken verkopen maar wat landerijen. Nederland zou voor een paar miljard wel enkele leuke eilanden kunnen overnemen. Zonder Grieken er op uiteraard. Onze pensionados kunnen daar dan tegen gereduceerde prijs van hun oude dag genieten. Of een hypotheek op het Parthenon? Allemaal lulkoek natuurljk. Die jongens moeten hun eigen problemen oplossen. Mijn raad aan minister De Jager:Het snelst genomen verlies,levert de minste schade op.

Ik hoop er dit najaar nog een weekje op vakantie te gaan en zal op die manier mijn steentje bijdragen.

Een goede buur is beter dan......Een goede buur is beter dan……

U weet dat ik een groot voorstander ben van een nauwere samenwerking met de buurgemeente Son en Breugel. Die ligt dicht bij Rooi,heeft een gematigd politiek klimaat en er zijn een heleboel gezamenlijke belangen. Ik noem het Dommeldal,woningbouw, middelbaar onderwijs,werkgelegenheid etc. Vorig jaar nam ik het initiatief voor een gezamenlijke bieravond met de gemeenteraad van Son en Breugel in cafe  het Leeuwke te Nijnsel. Een evenement dat voor herhaling vatbaar is. Het was gezellig en de raadsleden konden het prima met elkaar vinden. De bestuurders mochten een praatje houden en hielden zich keurig op de vlakte.  Begrijpelijk want Peter Maas lonkt naar Schijndel en Boxtel en regelt samen met de gemeentesecretaris allerlei samenwerkingen die in mijn ogen uiteindelijk tot niets anders dan een fusie van deze gemeenten kunnen leiden. Een gedwongen huwelijk dat nog even op zich laat wachten tot alle financiele reserves in Rooi opgesnoept zijn. Ik ben daar niet gelukkig mee. Zo ontstaat een sluipend proces van afhankelijkheid van grotere buurgemeenten met een geheel ander politiek klimaat.  Uiteraard worden onze bestuurders daar met alle egards ontvangen. De bruid is nog wel niet huwbaar,maar dat is met het slinken van de reserves een kwestie van tijd. Ook met een lege portemonnee blijft ze aantrekkelijk.  Uiteindelijk wordt Rooi daar stilletjes ondergesneeuwd. Dat zie je al in de arrogantie van het Boxtelse college.  Die sluiten een doorgaande weg af voor de inwoners van Olland. Waarom? Misschien om dat toen een Boxtelse wethouder er een mooi buitenhuisje had en wat minder verkeer langs zijn voordeur wilde?

De Sonse buren zitten in een vergelijkbare,sluipende  van bovenaf gedirigeerd uitverkoop. Een langzame onomkeerbare inweving  met Nuenen en Geldrop –Mierlo. De Sonse gemeenteraad heeft dit afgelopen week terug gefloten. Verstandig zeg ik. Willen gemeenten nauw samenwerken of  fuseren,dan moet dat van onderaf  komen. Gedragen door de bevolking en in gang gezet door de gemeenteraad zelf en niet door ambitieuze bestuurders. Die springen vaak verder dan hun polsstok lang is. Overigens moet ik zeggen dat Hans Gaillard,de burgemeester van Son,een prima bestuurder is. Hij loodst op diplomatieke wijze onze buren langs alle Eindhovense klippen met als resultaat dat Son er stevig tegenaan bouwt. Hij heeft,sturend op de achtergrond, sinds de voltooiing van de A50 veel meer binnengehaald dan Rooi. Een dikke portemonnee maakt ons lui. Met een beetje minder spek op de rug zit er meer druk op de ketel voor het Rooise college om er eens flink tegenaan te gaan.

Het is goed om op korte termijn weer eens met de raad van Son en Breugel te gaan praten. Ik ben voor een nauwe samenwerking vanwege de korte afstand,de vergelijkbare grootte,politieke cultuur en gezamenlijke belangen. De gezamenlijke bieravond is voor herhaling vatbaar. Zeker nu de Sonse gemeenteraad op de rem lijkt te trappen met de toenadering tot Nuenen. Misschien kan dit ook breder. Bijvoorbeeld een groot volksfeest,tussen Nijnsel en Son,om draagvlak te creeren voor een nauwere samenwerking met de buren die we van bovenaf niet hoeven te verwachten. Misschien ook tijd voor een comitee uit diverse lagen van de bevolking van de beide gemeenten om hier eens naar te kijken zonder politieke en bestuurlijke ambitie maar met een open oog voor de belangen voor de burgers van de beide gemeenten.

College GS Noord-Brabant:Welkom SP.College GS Noord-Brabant:Welkom SP.

We zijn nog lang niet klaar.

Werk aan de winkel.

Beste kiezers,ik ben zeer content met het resultaat dat informateur Hans Wiegel heeft behaald. Een College van Gedeputeerde Staten waar rechts (VVD),midden (CDA) en links (SP) in zijn vertegenwoordigd. Tien jaar terug zou ik daar minder enthousiast over zijn geweest. Toen maakte de oude hap nog de dienst uit in de SP. Uit mijn studententijd herinner ik me SP sympathisanten die niet alleen de Tribune rondbrachten en lokale analfabeten leesles gaven,maar ook jongens die op excursie gingen naar trainingskampen van Palestijnen (leuk een keer een handgranaatje gooien) of zich encanailleerden door gesubsidieerde reisjes naar China of andere linkse heilstaten waar ze het met de mensenrechten niet zo nauw namen. Waarom ben ik nu wel enthousiast:omdat de SP een echte pragmatische ondogmatische linkse partij is geworden. Niet een linkse partij van randstedelijke grachtengordel lefties,die zich alleen maar druk maken over de prijzen van hun concertkaartje en het uitzicht van hun penthouse. De SP heeft toekomst als linkse partij die zich ouderwets inspant voor de materiele noden van de laagst betaalden. De SP is wel salonfahig geworden maar in mijn ogen zijn het bepaald geen salonsocialisten. Ik ben nog meer enthousiast omdat de PVV buiten de boot is gehouden. Die houden de kiezers voor de gek met een programma met voor elk wat wils (vreemdelingenvrezers,antimilitaristen,dieractivisten,ouderen,jongeren) en durven geen verantwoordelijkheid te nemen. Meer dan een beetje gedogen en betekenisloos gekef van hun keurig geblondeerde voorman,verwacht ik er niet van. By the way, ook die kleine blonde hondjes (Malthezer leeuwtjes,West Highland terriers, e.d) zijn overigens erg populair. Verder houdt ik niet van de manier van politiek voeren van de PVV,waarbij bevolkingsgroepen tegen elkaar opgehitst worden. Dat leidt op termijn tot tegenstellingen in de samenleving die voor iedereen schadelijk zijn. De honderdduizenden Brabanders van buitenlandse herkomst horen er ook bij. De meesten hebben zelf hard gewerkt en doen dat nog steeds. Hun kinderen zijn hier geboren,opgeleid en ook aan het werk. Het CDA-Brabant heeft in een college met de SP en VVD de kans zich weer als middenpartij te profileren en de Haagse ruk naar rechts wat te relativeren.  Een materialistisch linkse koers betekent ook een duidelijke en vooruitstrevende keuze voor economische ontwikkeling. Airport Eindhoven,de ruit om Eindhoven,opwaarderen van de N279 (weg langs de Zuid-Willemsvaart),en ook optimale mogelijkheden voor bedrijfsvestigingen in de kleinere kernen zijn in mijn visie daarvoor onontkoombare keuzes. Zonder dat er verdiend wordt,valt er ook niet veel uit te geven of te verdelen. Het Bestuursakkoord “Tien voor Brabant”spreekt me aan:http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/bestuursakkoord.aspx. We moeten vooruit! 

Agrarische bedrijven:Investeren in verbeterstallen of hightech stallen.Agrarische bedrijven:Investeren in verbeterstallen of hightech stallen.

Dit voelt mega,straks maar eens op zoek naar gezinshuisvesting.

 

Mega naar de zin hier.

Ik heb geen problemen met de bouw van grotere stallen,verbeterstallen, hightech  stallen of hoe je ze ook wilt noemen. De discussies in provinciale staten en in de gemeenteraad hierover worden op vervelende en irritante wijze vertroebeld door het woord megastallen. Een begrip met een ongedefinieerde betekenis en op onbewuste angsten inspelende klank. Een begrip dat perfect inspeelt op emoties van het publiek en dus ook prima past in de methode van politiek bedrijven door angsten bij het publiek aan te wakkeren. Zoals blonde Geert Wilders daarvoor de islam gebruikt,gebruiken actiegroepen, dieractivisten,principiële vegetariërs,onrealistische romantici en opportunistische politici dit woord om de angsten onder het publiek aan te wakkeren. Als Rooise politicus voer ik deze discussie objectief,aan de hand  van concrete feiten en met respect voor alle belangen. Deze feiten zijn: 

1. We willen een kwalitatief goed stukje vlees tegen een betaalbare prijs.   

2. Gezondheidsrisico’s bij mensen  moeten worden uitgesloten en streng gecontroleerd. 

3. Risico’s voor de voedselveiligheid moeten worden uitgesloten en streng gecontroleerd. 

4. Milieubelasting willen we beperken en streng controleren. 

5. Dieren moeten een prettig leven hebben (verbetering dierwelzijn). 

6. Gezondheidsrisico’s bij dieren moeten streng gecontroleerd worden (veterinair toezicht). 

7. Het buitengebied moet leefbaar blijven. 

8. Agrarische ondernemers moeten mogelijkheden hebben hun bedrijfsvoering te moderniseren. 

9. Agrarische ondernemers moeten een goed inkomen verdienen voor het werk wat ze doen. 

10. Agrarische bedrijven zorgen voor zeer veel werkgelegenheid en inkomen buiten de sector zelf  (bouwbedrijven,adviseurs,transport,levensmiddelenindustrie etc.) 

11. Er komen in totaal niet meer dieren bij. 

12. Belangenconflicten in het buitengebied (burgers,agrariërs,natuur,recreatie) moeten worden voorkomen. 

Investeringen in milieu,gezondheid en dierwelzijn, kosten geld en eisen nieuwe technieken. Prijzen staan onder druk door voortdurend efficiency verbetering en concurrentie.  Het aantal agrarische ondernemers neemt af door gebrek aan opvolging. Schaalvergroting is nodig om de toepassing van nieuwe technieken mogelijk te maken en de kosten te dekken  van goede milieuvoorzieningen en het minimaliseren van gezondheidsrisico’s. Nieuwe en grotere stallen geven geen  uitbreiding van het aantal dieren (de wetgeving staat dit niet toe). Verouderde stallen worden buitengebruik gesteld en liefst ook gesloopt. De nieuwe stallen  geven dieren meer  ruimte en  hebben betere technische voorzieningen om milieubelasting en gezondheidsrisico’s te voorkomen. Gezondheidsrisico’s voor dieren worden minder omdat er minder met dieren gereisd wordt en door betere controle. Handhaving van milieu- en gezondheidsvoorschriften is beter mogelijk bij minder,maar uiteraard wel grotere bedrijven. Mensen die er een rommeltje van maken vallen eerder door de mand. Schaalvergroting geeft ook de agrarische ondernemer de gerechtvaardigde mogelijkheid om zijn ambities waar te maken. 

Collega politici die deelnemen aan deze discussie met oneigenlijke of zelfs onware argumenten zal ik graag van repliek dienen,bij welke partij ze ook horen. Het maximale  aantal dieren per bedrijf of per stal vind ik minder belangrijk dan de hierboven opgesomde feiten. In de discussie die de afgelopen weken in de Rooise gemeenteraad is gevoerd,complimenteer ik mijn oud-fractiegenoot Etiënne Kensdell voor de positief kritische wijze waarop hij zich grondig op dit onderwerp had voorbereid. Niet door kritiekloos mee te waaien met de journalistieke berichtgeving en schreeuwende actievoerders, maar door bij verschillende bedrijven te gaan kijken hoe het staat met dierwelzijn,milieumaatregelen en het minimaliseren van gezondheidsrisico’s. 

Degenen  die een nadere toelichting willen op mijn politieke standpunt in deze kwestie,kunnen reageren via deze site of een keer op de koffie komen. 

Bijzondere waarnemingen:Raaf als opportunist.Bijzondere waarnemingen:Raaf als opportunist.

Ze willen allemaal,altijd en overal graag op de foto.

Wat je gemakkelijk krijgt,daar wordt je niet moe van.

Tijdens mijn laatste vakantie weer het bergpad opgezocht. Dit keer op La Palma,een Canarisch eiland. Uiteraard daar ook weer onze gevleugelde vrienden in de gaten gehouden. In Nederland hebben we ten koste van veel geld en moeite de raaf opnieuw geintroduceerd.  Raven hebben met politici twee eigenschappen gemeen. Enerzijds zijn ze buitengewoon opportunistisch. Immers je kunt ze in vrijwel elk landschap tegen komen,laagland,bergen,arctische gebieden en op La Palma dus in de subtropen. Hij vind overal zijn kostje. Anderzijds zijn ze buitengewoon eigenwijs. In tegenstelling tot andere kraaiachtigen is het aanpassingsvermogen van de individuele raaf zeer beperkt. Een raaf die thuis is in de bergen kun je niet naar de poolstreken verplaatsen en een raaf uit de bergen kan in ons landje de kost niet vinden,ook al ligt het voedsel voor het oprapen. Een bioloog die de overheid adviseerde schreef dat het doodhongeren van duizenden herten,paarden en runderen in de Oostvaardersplassen nuttig is voor de raven. Ze houden wel van een stukje vlees. Na uitroeiing is herintroductie van deze soort namelijk een moeizaam proces,aldus weer onze bioloog. De vaardigheid om in een bepaald landschap aan de kost te komen is niet zoals bij een ekster of een kauw ingegeven door de creativiteit van het individu,maar als het ware genetisch ingeprogrammeerd in de populatie. Raven die in de poolstreek de restjes van het menu van een ijsbeer op peuzelen,zijn niet in staat om op de Veluwe aan de kost te komen. Zodoende zijn raven,net zoals de meeste politici, stronteigenwijs.  Bijgaande fotos bewijzen dat de biologen die onze Minister van Landbouw adviseren ongelijk hebben of dat de raven op La Palma slimmer zijn dan raven elders. Ze zijn niet bang voor mij en zijn gek op gesuikerde olienootjes. De uitzondering bevestigt hier dus de regel.